Ar vaikai ir paaugliai gali keliauti be suaugusiųjų priežiūros?

Visi 17 metų ar jaunesni asmenys privalo keliauti su 18 metų amžiaus ar vyresniu bent vienu iš tėvų ar globėjų, išskyrus atvejus, kai tenkinamos toliau nurodytos sąlygos.

 

16–17 metų jaunuoliai tarp Švedijos ir Danijos gali keliauti vieni, turėdami užpildytą ir atspausdintą savo tėvų ar globėjų atsakomybės prisiėmimo formą ir galiojantį asmens tapatybės dokumentą.

 

16–17 metų jaunuoliai Airijos jūra gali keliauti vieni, tačiau privalo su savimi turėti savo tėvų ar globėjų (18 metų ar vyresnių) leidimą.