UŽSISAKYTI BILIETĄ

„Business Traveller“ sąlygos ir taisyklės

„STENA LINE“ PROGRAMOS „BUSINESS TRAVELLER“ NARYSTĖS SĄLYGOS

Šiomis sąlygomis nustatomi jūsų ir „Stena Line“ sutartiniai santykiai. Atidžiai jas perskaitykite. Užsiregistravę ir naudodami „Business Traveller“ programą patvirtinate, kad perskaitėte ir sutinkate su šiomis sąlygomis ir nuostatomis.
„Stena Line Scandinavia“ AB, įsikūrusi adresu Goteborg 405 19, Švedija, yra „Business Traveller“ programos operatorė.

 

1. Narystė „Business Traveller“ programoje taikoma verslininkams ar pavieniams prekybininkams, kurie išleidžia mažiausiai 500 eurų per 12 mėnesių laikotarpį kelionėms bet kuriais „Stena Line“ maršrutais su kvalifikacine transporto priemone (žr. apibrėžimą 10 punkte) arba keleiviams, keliaujantiems be transporto priemonių. Nuolaidos vertė priklauso nuo bendros metinės užsakymų vertės, padarytus naudojant vartotojo identifikacinį numerį kiekvienais narystės metais. Nuolaidos vertė pateikiama žemiau esančioje lentelėje.

 

Lygis

Taikoma nuolaida

Kelionių vertė per visą narystės laikotarpį

1.lygis

0%

0 – 499 EUR

2.lygis

5%

500 – 2499 EUR

3.lygis

10%

2500 - 15 000 EUR

4.lygis

12,5%

15 001 - 29 999 EUR

5.lygis

15%

Nuo 30 000 EUR

 

2. Narystė „Business Traveller“ programoje netaikoma fiziniams asmenims.

 

3. Norint tapti „Business Traveller“ programos dalyviu, reikalingas galiojantis elektroninio pašto adresas. Tapdami nariu, jūs leidžiate „Stena Line“ sukurti, atnaujinti ir išlaikyti jūsų duomenis, įskaitant jūsų vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, taip pat bet kokius kitus atitinkamus asmens duomenis ir informaciją apie užsakytas keliones. Duomenys bus atnaujinami ir saugomi siekiant pateikti bendrovėms / nariams informacijos apie „Stena Line“ produktus ir paslaugas bei siųsti laiškus dėl taikomų nuolaidų, programos naujienų ir kitų atitinkamų „Stena Line“ ir jos filialų pasiūlymų. „Stena Line“ neperduos jūsų asmeninės informacijos išorės šalims, tačiau pasilieka teisę naudoti duomenis rinkodaros tikslais.

 

4. „Stena Line“ atsako už visus renkamus duomenis ir informaciją. Siekdami užtikrinti tinkamą duomenų valdymą, mes vadovaujamės įstatymais. Daugiau informacijos apie tai, kaip rūpinamės jūsų duomenimis ir juos tvarkome, pateikiama „Stena Line“ privatumo politikoje.

 

5. Jei asmuo, kuriam leidžiama naudoti jūsų „Business Traveller“ paskyrą, yra „Stena Line Extra“ lojalumo schemos narys, papildomi taškai gali būti gauti ir panaudoti tik apsiperkant keltuose, o ne apmokėti kelionę.

 

6. „Business Traveller“ programos nuolaidos, galiojančios kelionėms iki tolesnio pranešimo, priklauso nuo keltų apkrovos ir negali būti jungiamos su kitais pasiūlymais, nuolaidomis ar paskatomis.

 

7. „Business Traveller“ programos nuolaidos taikomos tik ekonominės, „Flexi“ ir „Premium“ klasių vairuotojams bei „Flexi“ klasės be transporto priemonių keliaujantiems keleiviams, vykstantiems į vieną pusę arba pirmyn ir atgal. Nuolaidos taip pat taikomos visų tipų kajutėms, išskyrus panoraminės klasės kajutėms vykstant maršrutu Karlskrona–Gdynė. Visų kitų tipų bilietams „Business Traveller“ programos nuolaidos netaikomos, tačiau įvairios programos nuolaidos apskaičiuojamos įvertinant kelionių dažnį ar keltuose išleistas sumas.

 

8. „Business Traveller“ programos nuolaidos negali būti perduotos trečiajai šaliai. Pažeidus šį reikalavimą, narystė bus panaikinta.

 

9. „Business Traveller“ programos nuolaidos taikomos tik asmenims, galintiems naudoti paskyrą. „Stena Line“ pasilieka teisę tikrinti, ar programa naudojama pagal reikalavimus. Nustačius netinkamo programos narystės naudojimo faktą, narystė bus panaikinta.

 

10. Programa taikoma su transporto priemonėmis ar be jų keliaujantiems keleiviams bei turistams; atitinkamų paketų kainos skelbiamos Kainyne ir tinklalapyje www.stenaline.lt. Programa netaikoma krovinių gabenimui ir grupiniams užsakymams.

 

11. Užsakymų atšaukimui taikomos užsakymų atšaukimo taisyklės, pateiktos „Stena Line“ verslo sąlygose www.stenaline.lt/tarifai.

 

12. Koreguojant užsakymus bus taikomi bilietų kainų skirtumai, galiojantys užsakymo pakeitimo metu; gali būti taikomas bilietų keitimo mokestis, priklausomai nuo bilieto kainos, apskaičiuojamos pagal „Stena Line“ verslo sąlygas www.stenaline.lt/tarifai.

 

13. Kreditavimo priemonės galimos sudarius tiesioginio debeto sutartį ir patikrinus kredito istoriją atitinkamų kredito agentūrų duomenų bazėse.

 

14. Rezervuodami vietas telefonu, kiekvieną kartą turite nurodyti savo sąskaitos numerį, kad gautumėte jums priklausiančią nuolaidą. Nenurodžius sąskaitos, tai gali turėti įtakos jūsų narystei ateityje. Nuolaidos neteikiamos atgaline data.

 

15. „Stena Line“ pasilieka teisę nutraukti, atsisakyti taikyti, atsisakyti atnaujinti bet kokią narystę arba atsisakyti priimti užsakymus, pateiktus remiantis nario numeriu, bet kuriuo metu be žalos atlyginimo.

 

16. „Stena Line“ pasilieka teisę daryti pakeitimus ar atšaukti „Business Traveller“ programą bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties. Jei bus įmanoma, „Stena Line“ pasistengs iš anksto pranešti apie programos pakeitimus. Vis dėlto kartais gali reikėti padaryti pakeitimus nedelsiant. Tais atvejais, mes jus informuosime kaip galėdami greičiau po pakeitimų.

 

17. Bus laikoma, kad sutinkate su „Stena Line“ padarytais „Business Traveller“ programos pakeitimais, jei gavę pranešimą apie pakeitimus nepareikšite noro nutraukti narystę.

 

18. „Stena Line“ pasilieka teisę nutraukti „Business Traveller“ programą arba bet kurią jos dalį bet kuriuo metu. Apie programos nutraukimą įspėsime mažiausiai prieš 30 dienų.

 

19. „Stena Line“ neatsakys už jokius nuostolius, išlaidas ar žalą (tiesioginę ar netiesioginę), kylančią tiesiogiai ar netiesiogiai iš bet kurio „Business Traveller“ programos pakeitimo ar nutraukimo.

 

20. Jeigu „Stena Line“ nepajėgs ar vėluos įgyvendinti visas šias sąlygas ar jų dalį, tai nebus laikoma kurios nors šiose sąlygose numatytų teisių atsisakymu.

 

21. Visiems užsakymams ir kelionėms taikomos „Stena Line“ verslo sąlygos www.stenaline.lt/slapukai.

 

22. Visi skundai, susiję su dalyvavimu Programoje, gali būti pateikti Valdytojui telefonu: +370 46 310561, elektroniniu paštu bt.lt@mail.stenaline.com arba paštu rašytiniu būdu adresuojant Operatoriui Valdytojo biuro adresu: UAB „Stena Line“, Naujojo Sodo g. 1, Klaipėda, Lietuva, nurodant elektroninio laiško pavadinimą temos laukelyje: „Business Traveller Programa“.

 

23. Skundus Operatorius išnagrinėja per 30 dienų nuo skundo gavimo dienos.

 

24. Operatoriaus sprendimas dėl skundo bus galutinis ir įpareigojantis. Programos Dalyvis bus informuotas apie sprendimą elektroniniu laišku arba raštu.

 

25. Atsakomybės ribojimas Visa informacija apie Programą, pateikiama reklaminėje medžiagoje, yra išimtinai informatyvaus pobūdžio. Tik šiame dokumente esančios Taisyklės ir sąlygos turi privalomą teisinę galią.

 

26. Taikomi įstatymai ir jurisdikcija Šioms Taisyklėms ir sąlygoms yra taikomi Švedijos įstatymai. Jeigu Dalyvio gyvenamoji vieta nėra Švedijos Karalystėje, Dalyviui galioja Švedijos teismų Geteborge jurisdikcija.