Elektrinių transporto priemonių įkrovimo taisyklės ir sąlygos

Keleivis / naudotojas

 

 • Atsako už gerą transporto priemonės būklę ir techninę priežiūrą, kad ji atitiktų ES reglamentuose ir direktyvose nustatytus reikalavimus, ir už bet kokius nuostolius, žalą ar išlaidas, atsirandančius dėl netinkamos priežiūros.
 • Garantuoja, kad įkrovimo paslauga laive nebus naudojama eksperimentinėms ir modifikuotoms transporto priemonėms, ir prisiima atsakomybę už bet kokius nuostolius, žalą ar išlaidas, atsiradusius dėl šio reikalavimo nesilaikymo.
 • Atsako už tikslios informacijos ir dokumentų, nurodančių transporto priemonės būklę, kilmę, techninę priežiūrą ir kt. pateikimą, ir už bet kokius nuostolius, žalą ar išlaidas, atsiradusius dėl pateiktų netinkamų dokumentų ar klaidingos informacijos.
 • Atsako už nurodymų laikymąsi ir atsargų įkrovimo stotelės eksploatavimą, ir už bet kokius nuostolius, žalą ar išlaidas, atsiradusius dėl netinkamo elgesio.
 • Įsipareigoja pranešti įgulai apie bet kokius įkrovimo stotelės gedimus ir (arba) nesklandumus.
 • Sutinka naudoti įgulos teikiamus kabelius.

(Naudotojas sutinka už įkrovimo paslaugas sumokėti visus taikomus mokesčius.)

 

Vežėjas

 

 • Neatsako už jokius galimus sutrikimus, vėlavimus, klaidas, interneto ryšio praradimus ir (arba) kitas aplinkybes, galinčias turėti įtakos įkrovimo stotelių naudojimui ir funkcionalumui.
 • Neatsako už jokius netiesioginius ar atsitiktinius nuostolius, atsiradusius dėl įkrovimo stotelių naudojimo.
 • Turi teisę dėl įvairių priežasčių (pvz., būtinosios techninės priežiūros darbų, elektros energijos sistemos valdymo ir (arba) gedimo) nutraukti, sustabdyti arba atsisakyti teikti įkrovimo paslaugą tiek laiko, kiek reikia.
 • Turi teisę prašyti bet kokios informacijos ar dokumentų, reikalingų norint įvertinti transporto priemonės tinkamumą įkrauti, įskaitant kilmės įrodymą.
 • Turi teisę savo nuožiūra atsisakyti teikti įkrovimo paslaugą, jei vežėjas mano, kad transporto priemonė nėra tinkama įkrauti kelte ir (arba) dėl bet kokių su sauga ar saugumu susijusių priežasčių, ir (arba) siekiant užtikrinti taikomų taisyklių laikymąsi.
 • Turi teisę imtis visų būtinų veiksmų, kad būtų užkirstas kelias galimai žalai / nuostoliams, galintiems atsirasti dėl įkrovimo stotelių naudojimo.
 • Atsakingas už transporto priemonėms įkrauti skirtų kabelių teikimą naudotojams.

Kitu atveju užsakymui taikomos „Stena Line“ verslo taisyklės ir sąlygos.