Kokius asmens tapatybės dokumentus privalote turėti keliaudami?

Priklausomai nuo šalies ir Jūsų pilietybės, Jums reikės su savimi turėti tam tikrą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jūs privalote pasirūpinti, kad turėtumėte visus dokumentus, kokių reikalauja imigracijos, muitinės, sveikatos ir kitos susijusios tarnybos. Jei nepateiksite reikalaujamų dokumentų, Jums gali būti skirta bauda.

 

Asmens tapatybės dokumentai

Kelionės tarp Švedijos, Vokietijos, Lenkijos ir Latvijos:  Galiojantį pasą su MRZ kodu* arba ES standarto nacionalinę asmens tapatybės kortelę su MRZ kodu. 

Transporto priemonių kelionės tarp Švedijos, Lenkijos ir Latvijos:  Keliaujant transporto priemone, registruojantis būtina pateikti galiojantį transporto priemonės techninį pasą (originalą). Jei užsakyme rezervuota priekaba, techninis pasas (originalas) turi būti pateiktas ir priekabai.

Kelionės tarp Švedijos ir Danijos: Galiojantis pasas su MRZ kodu*. Keliaujantiems iš ne ES / EEE šalių, pasas su MRZ kodu yra vienintelis galiojantis asmens tapatybės dokumentas, net ir vaikams.

Kelionės tarp Anglijos ir Nyderlandų:  Galiojantis pasas su MRZ kodu*.  Kitų pasų turėtojai turėtų pasiteirauti atitinkamos ambasados dėl paso ir vizos reikalavimų.

Kelionės tarp Airijos ir Prancūzijos: Galiojantis pasas su MRZ kodu* arba Europos asmens tapatybės kortelė su MRZ kodu**.  Kitų pasų turėtojai turėtų pasiteirauti atitinkamos ambasados dėl paso ir vizos reikalavimų.

Kelionės tarp Didžiosios Britanijos ir Airijos:  JK ir Airijos piliečiams, keliaujantiems tarp Didžiosios Britanijos ir Airijos, paso nereikia, tačiau jiems rekomenduojama pasiimti šiuos asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus: galiojantį pasą su MRZ kodu*, vairuotojo pažymėjimą su nuotrauka, gimimo liudijimą, Europos asmens tapatybės kortelę su MRZ kodu**, nacionalinę asmens tapatybės kortelę***, tarptautinę studento kortelę, sveikatos draudimo/socialinio draudimo asmens tapatybės kortelę su nuotrauka, autobuso/traukinio bilietą su nuotrauka arba darbo tapatybės kortelę.

 

* Pasas, galiojantis bent 3 mėnesius.

** Mašininio nuskaitymo zona (MRZ) - tai kodas, įrašytas į asmens tapatybės dokumento asmens duomenų puslapį. Jį paprastai sudaro 1-3 raidžių ir skaitmenų eilutės, kuriose pateikiama dokumento turėtojo asmeninė informacija.

*** Išduota ES valstybėje narėje.

 

Atkreipkite dėmesį: keliaujant su „Stena Line“, skaitmeninis asmens tapatybės dokumentas negalioja.

Jaunesni nei 18 metų keleiviai, keliaujantys be tėvų arba teisėtų globėjų, privalo pateikti užpildytą ir atspausdintą įgaliojimą ir galiojantį asmens tapatybės dokumentą. Įgaliojimą galima atsisiųsti danų arba anglų kalbomis.

 

Dokumentai keliaujantiems tarp Švedijos, Vokietijos, Lenkijos ir Latvijos

 

Keliaujantiems „Stena Line“ maršrutais tarp Vokietijos ir Švedijos, Lenkijos ir Švedijos, Latvijos ir Švedijos, Vokietijos ir Latvijos, galima naudoti galiojantį pasą arba ES tapatybės kortelę (ES / EEE piliečiams) su MRZ kodu ir (arba) lustu, išduotą nacionalinės ES / EEE valstybinės įstaigos. Tai galioja visiems keleiviams, įskaitant vaikus. 

 

Pasą arba asmens tapatybės kortelę būtina pateikti registracijos metu. Jei galiojančio paso arba tapatybės kortelės neturite, keliauti negalėsite. 

 

Transporto priemonių dokumentai keliaujantiems tarp Švedijos, Lenkijos ir Latvijos

 

Vykstantiems su transporto priemone registracijos metu būtina pateikti galiojantį transporto priemonės techninį pasą (originalą). Jeigu vykstate su priekaba, taip pat būtina pateikti jos techninį pasą (originalą).

 

Kelionės dokumentai keliaujantiems tarp Didžiosios Britanijos ir Airijos

 

Jungtinės Karalystės ir Airijos piliečiams, keliaujantiems mūsų maršrutais tarp Didžiosios Britanijos ir Airijos, pasas nėra privalomas, tačiau patartina su savimi turėti kokį nors asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Įprastai pakanka galiojančio paso arba Airijos asmens tapatybės kortelės su nuotrauka, vairuotojo pažymėjimo su nuotrauka, tarptautinio studento pažymėjimo, asmens tapatybės kortelės su nuotrauka, sveikatos / socialinio draudimo tapatybės kortelės su nuotrauka, kelionių autobusu / traukiniu paso su nuotrauka arba darbuotojo asmens tapatybės kortelės su nuotrauka. Vaikams iki 17 metų, neturintiems asmens tapatybę patvirtinančio dokumento su nuotrauka, pakanka turėti gimimo liudijimą. Ne JK / Airijos piliečiams reikės galiojančio paso ir vizos (jei taikomi tokie reikalavimai). Prieš keliaudami atitinkamose ambasadose susipažinkite su reikalavimais vizoms.

 

Keleiviai, atvykę į mūsų uostus Didžiojoje Britanijoje ar Airijoje be galiojančių dokumentų, gali būti neįleidžiami nei į Didžiąją Britaniją, nei į Airiją.

 

Kelionės dokumentai keliaujantiems tarp Airijos ir Prancūzijos

 

Didžiosios Britanijos piliečiai, keliaujantys į žemyninę Europos dalį ar iš jos, privalo su savimi turėti galiojantį pasą. Nepamirškite, kad pase nurodyti vardas ir pavardė turi sutapti nurodytais rezervacijoje, priešingu atveju keliauti negalėsite, o Jūsų draudimas gali negalioti.

 

Visi JK piliečiai (įskaitant vaikus ir kūdikius), vykstantys į žemyninę Europos dalį, privalo su savimi turėti bent 3 mėnesius po numatomos grįžimo datos galiojantį pasą. Mes pasiliekame teisę patikrinti ir užregistruoti tokių dokumentų duomenis. Be to, jei pateikti dokumentai neatitiks kokių nors reikalavimų, galime tokių keleivių neįleisti į keltą. Tokiu atveju atitinkami keleiviai privalo atlyginti visas dėl reikalavimų neatitinkančių dokumentų mūsų patirtas sulaikymo, baudų skyrimo, repatriacijos, išsiuntimo ar kitas susijusias išlaidas.

Pasirūpinkite, kad registracijos metu, įlipant į laivą ar iš jo išlipant ir įvažiuojant į šalį, Jūsų pasą būtų galima patikrinti greitai.

 

ES piliečiai, turintys Europos asmens tapatybės kortelę, keliaudami iš Airijos į Prancūziją ar atvirkščiai gali naudotis ja arba galiojančiu pasu su MRZ kodu. Kai kuriais atvejais gali prireikti vizos. Nepamirškite, kad pase / ES asmens tapatybės kortelėje nurodyti vardas ir pavardė turi sutapti su nurodytais Jūsų rezervacijoje, kitaip galime neįleisti Jūsų į keltą, o draudimas gali negalioti. 

Visiems ES piliečiams (įskaitant vaikus ir kūdikius), vykstantiems į Prancūziją ar iš jos, privaloma su savimi turėti pasą arba ES asmens tapatybės kortelę, galiojančius po grįžimo dienos.

 

Reikalavimų atitinkančių dokumentų neturintys asmenys dėl paso ar vizos turi kreiptis į atitinkamos šalies ambasadą.

 

Kelionės dokumentai keliaujantiems tarp Anglijos ir Nyderlandų

 

Visiems ES piliečiams (įskaitant vaikus ir kūdikius), vykstantiems į Angliją ir iš jos, privaloma pateikti pasą, galiojantį po grįžimo dienos.

 

Visiems JK piliečiams (įskaitant vaikus ir kūdikius), vykstantiems į Nyderlandus ar iš jų, privaloma pateikti pasą, galiojantį 3 mėnesius po grįžimo dienos.

 

Reikalavimų atitinkančių dokumentų neturintys asmenys dėl paso ar vizos turi kreiptis į atitinkamos šalies ambasadą.

 

Dokumentai keliaujantiems tarp Švedijos ir Danijos

 

Asmenys, vykstantys iš ES / EEE, privalo su savimi turėti galiojantį pasą arba ES tapatybės kortelę su MRZ kodu ir (arba) lustu, išduotą nacionalinės ES / EEE valstybinės įstaigos. Šiaurės šalių piliečiai taip pat gali naudotis jų šalyse išduotu vairuotojo pažymėjimu.

 

Šis reikalavimas taikomas visiems asmenims, tačiau vaikams iki 18 metų, keliaujantiems su globėju, taikoma išimtis – užtenka globėjo asmens tapatybės dokumentų.

 

Dėmesio!

  • Vykstant su „Stena Line“ asmens tapatybei patvirtinti Norvegijos banko kortelių naudoti negalima.
  • Vykstant su „Stena Line“ asmens tapatybei patvirtinti el. vairuotojo pažymėjimo naudoti negalima.

 

Ne ES / EEE piliečiams, net ir vaikams, privaloma turėti galiojantį pasą su MRZ kodu.

 

Čia pateiktos taisyklės yra bendrosios „Stena Line“ taisyklės, taikomos keliaujantiems mūsų keltais.