Tęsti

1. Aptarnavimo mokestis 15,00 €, užsakant bilietą per skambučių centrą, ar terminale (uoste) bei UAB “Stena Line” biure.
2. Aptarnavimo mokestis 2,50 € bus taikomas bilietams, kurie rezervuojami telefonu, terminale ar UAB “Stena Line” biure (kai pridedami papildomi žmonės, automobiliai, apgyvendinimas, maitinimas).
3. Aptarnavimo mokestis 40,00 € bus taikomas, “Economy” tarifo bilietuose keičiant datą ir maršrutą (paslaugos mokestis lieka tas pats).
4. 3,00 € atšaukimo mokestis “Flexi” tarifo bilietams netaikomas Baltijos jūros maršrutuose.

 

AB „Stena Line Scandinavia“ Specialiosios gabenimo sąlygos Rytų Europos maršrutais 2014 m.

Kartu su šiomis Specialiosiomis sąlygomis taikomos ir Bendrosios sąlygos. Jei Bendrosios ir Specialiosios sąlygos nesutampa, laikomasi Specialiųjų vežimo Rytų Europos maršrutais sąlygų.

1 skyrius

Stena Line į Rytų Europos maršrutų keltus siūlo „Economy“ ir „Flexi“ bilietus, kurių užsakymo kaina skiriasi.

„Economy“ bilietas ‒ mažiausi mokesčiai

  • Mokėjimo terminai: Užsisakyk ir mokėk
  • Pakeitimų taisyklės: Jei užsakius „Economy“ bilietą keitimai leidžiami, taikomas papildomas mokestis. Be to, kartu su papildomu mokesčiu klientas sumoka ir bet kokį mokesčio arba kainos skirtumą.
  • Atšaukimų taisyklės: Jeigu užsakymas yra atšaukiamas, pinigai negrąžinami.

Flexi“ bilietas – lankstesnis pasirinkimas

  • Mokėjimo terminai: Užsisakyk ir mokėk
  • Pakeitimų taisyklės: Užsakius „Flexi“ bilietą keitimai leidžiami be jokio papildomo mokesčio, tačiau bet koks mokesčio ar papildomų paslaugų kainos skirtumas turi būti padengiamas.
  • Atšaukimo taisyklės: Jeigu užsakymas atšaukiamas likus daugiau nei 24 valandoms iki išvykimo, klientui grąžinami visi sumokėti pinigai. Klientui atšaukus užsakymą iki išvykimo likus nuo 24 iki 2 valandų, grąžinama pusė sumos. Jeigu užsakymas atšaukiamas likus mažiau nei 2 valandoms iki išvykimo, pinigai negrąžinami.
  • 3 EUR atšaukimo mokestis Flexi bilietams netaikomas Baltijos jūros maršrutuose.

Kainos visada perskaičiuojamos, kai užsakymas keičiamas, todėl bilieto kaina gali padidėti. Kiekvieno bilieto įsigijimas yra paremtas tam tikrų mokesčių grąžinimo taisyklėmis. Atsižvelgiant į tai, kaip buvo sumokėta už bilietą, pinigų grąžinimas atliekamas pavedimu į nurodytą banko sąskaitą arba grynaisiais pinigais Paslaugų centre arba Stena Line terminale.

Jei klientai į kelionės registraciją atvyksta keliamų reikalavimų neatitinkančiomis transporto priemonėmis, šios kreipiamos į krovinių skyrių. Jeigu praktiniais sumetimais nėra įmanoma jų registruoti kaip krovinių, jos apmokestinamos. Stena Line negali užtikrinti vietos pageidaujamame kelte, jei atliekami specialūs užsakymo pakeitimai. Jeigu keleivis specialaus užsakymo keitimo reikalauja, bet nesutinka transporto priemonės registruoti į krovinių skyrių, tai laikoma užsakymo atšaukimu, todėl taikomos kitos atšaukimo sąlygos.

Prašome atsiminti, kad remiantis minėtosiomis taisyklėmis pinigai grąžinami tik tada, jei užsakymas buvo atšauktas pagal taisykles. Jei užsakyti bilietai nepanaudojami, o jų užsakymas nebuvo atšauktas, teisė atgauti pinigus nesuteikiama.

 

SĄLYGOS

Vežėjo AB „Stena Line Scandinavia“ Bendrosios gabenimo sąlygos

Keleiviams, vykstantiems į Švediją ar išvykstantiems iš šios šalies, ir jų bagažui taikomos Švedijos keltų operatorių keleivių ir bagažo gabenimo sąlygos, kurias 1980 m. birželio 1 d. patvirtino Švedijos laivų savininkų asociacija, atsižvelgusi į derybas su Švedijos vartotojų agentūra.

1.Apibrėžtys

1.1 „Bagažas“ – tai bet koks daiktas, gabenamas keleivio vardu, taip pat ir transporto priemonės, kurios nelaikomos kroviniu.

1.2 „Rankinis bagažas“ – tai keleivio bagažas, kurį jis pasiima su savimi į saloną ar savo kajutę ir pats už jį atsako visos kelionės metu. Rankiniu bagažu laikomas ir keleivio transporto priemonėje laikomas arba ant jos pritvirtintas bagažas.

1.3 „Krovinys“ – tai daiktai, kurių keleivis negali pasiimti su savimi ar gabenti savo transporto priemonėje, tai prekės, kurios viršija 150 kg svorį ir užima laivo erdvę, komerciniais tikslais gabenamos sukrautos į transporto priemones, tai autobusai ir panašios transporto priemonės, naudojamos teikti reguliarias paslaugas, arba transportas, užsakomas vežti keleivių grupėms.

2. Taikytini įstatymai – Švedijos įstatymai

2.1. Vežėjo atliekamus gabenimus, remiantis šiomis sąlygomis, reguliuoja Švedijos įstatymai, jeigu 2.2 punktu nenumatyta kitaip

Užsienio valstybių įstatymai ir specialios nuostatos

2.2. Užsienio valstybių įstatymai gali būti taikomi, jei gabenimus jūra atlieka kitas keltų operatorius, kaip numatyta šių sąlygų 6.5 punkte. Jei naudojamasi traukinių keltų gabenimo paslaugomis įsigijus vadinamosios tęstinės kelionės bilietus, taikomos kitos sąlygos. Informaciją apie jas teikia geležinkelio kompanija.

3. Užsakymai ir įpareigojantis susitarimas

3.1. Vietos keleiviams ir transporto priemonėms ilgų nuotolių kelionėms turi būti rezervuojamos iš anksto. Be išankstinio užsakymo, vietos kelte negarantuojamos. Ilgos kelionės paslaugos reiškia visas kitas paslaugas, iškyrus nurodytas šių sąlygų 3.2 punkte.

3.2. Vietas keleiviams ir transporto priemonėms trumpo nuotolio kelionei taip pat patariama rezervuoti, jei tam tikrais maršrutais pageidaujama keliauti be kliūčių. Trumpų nuotolių kelionių paslaugos teikiamos Danijoje, Gotlande, Norvegijoje ir Alanduose, Švedijoje.

3.3. Keleivis ir keltų operatorius susitaria dėl:

a) užsakymo atlikimo, kurį tvirtina keltų bendrovė;

b) jei užsakymas nėra būtinas – dėl kelionės kainos mokėjimo,

c) jei kelionė neapmokėta – dėl įlaipinimo į keltų bendrovei priklausantį keltą ar kitą gabenimo priemonę.

4. Atšaukimas

4.1 Užsakymas atšaukiamas, jei keleiviui nepavyksta užsiregistruoti arba jei jis negauna leidimo keliauti.

4.2 Užsakymo atšaukimo mokestis, taikomas asmeniui ar transporto priemonei:

a) rezervavus „Economy“ bilietą, pinigai negrąžinami;

a) rezervavus „Flexi“ bilietą, grąžinama 100 % sumos, jei rezervacija atšaukiama likus daugiau nei 24 valandoms iki išvykimo, išskyrus 3 € atšaukimo mokestį, 50 % ‒ iki išvykimo likus mažiau nei 24 valandoms, išskyrus 3 € atšaukimo mokestį, 0 % ‒ iki išvykimo likus mažiau nei 2 valandoms.

3 EUR atšaukimo mokestis Flexi bilietams netaikomas Baltijos jūros maršrutuose.

Pastaba: kai kuriais atvejais sumos gali būti sumažinamos. Žr. Švedijos jūrų laivyno įstatymo 15 skyrių, 14 dalį, antrą paragrafą. Atšaukimo mokesčiai netaikomi trumpų nuotolių kelionėms, jei keltai plaukia dažnai. Žr. 3.2 punktą apie trumpų nuotolių kelionių apibrėžties.

4.3. Atgalinėms kelionėms atšaukimo mokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į laiko tarpsnį nuo atšaukimo datos iki kiekvieno kelto išvykimo datos.

4.4. Atšaukus kelionę dėl ligos, nelaimingo įvykio, mirties ar kitos svarios priežasties, taikomas 10 % visos kelionės mokestis. Keltų bendrovė turi būti laiku informuota apie tokias priežastis.

5. Bilietas ir laivas

5.1. Bilietai turi būti pateikiami registruojantis į keltą ir prieš bet kurią kelionę autobusu, jei ji įskaičiuota į bilieto kainą. Jei turistinės kelionės, kelionės autobusu, nakvynės viešbučiuose, ekskursijos ir maitinimas įskaičiuojami į bilieto kainą, tai konkrečiai nurodoma.

5.2. Keltų bendrovė turi teisę gabenti reguliariai kursuojančiais keltais arba kitais tinkamais laivais.

6. Keltų bendrovės įsipareigojimai

6.1 Keltų bendrovė atsako už žalią ir nuostolius, patirtus gabenimo metu arba atidėjus išvykimą, jei išvykimas buvo atidėtas arba nuostolių susidarė dėl keltų bendrovės arba atsakingo asmens klaidos arba aplaidumo. Remiantis Švedijos jūrų laivyno įstatymo 15 skyriumi, 17, 18 ir 20 dalimis, tam, kad išvengtų įsipareigojimų, Keltų bendrovė tam tikrais atvejais privalo teigti, kad klaidos arba aplaidumo nebuvo. Keltų bendrovė tvarkaraščius sudaro remdamasi normaliomis sąlygomis, todėl neatsako dėl išvykimo atidėjimo, įvykusio dėl jėgų, nepriklausančių nuo jos valios.

Jei Keltų bendrovė suteikia gabenimo kitomis transporto priemonėmis paslaugas, už padarytus nuostolius arba žalą atsako remdamasi toms transporto priemonėms taikomomis taisyklėmis.

6.2 Keltų bendrovės atsakomybė žalos, nuostolio arba išvykimo atidėjimo aplinkybėmis yra ribota. Atsakomybės ribojimai negali būti taikomi remiantis 6.3 ir 6.4 punktais, jei įrodoma, kad bet kuris Keltų bendrovės narys tyčia ir per aplaidumą padarė žalą.

6.3 Švedijos laivybos akto atsakomybės apribojimai numatyti Tarptautinio valiutos fondo Specialiosios skolinimosi teisės (SST). SST vertė pateikiama dienraščiuose rubrikoje „Keitimo kursai“. Toliau pateikiami Keltų bendrovės atsakomybės apribojimai, išreikšti SST ir Švedijos kronomis (SEK); 1 SST vertė yra 10,- SEK (patvirtinta 2005-02-28).

1) Asmens sužalojimas ir mirtis – 175 000 SST; apie 2 039 000 SEK.

2) Keleivių vėlavimas – 4 150 SST; apie 48 300 SEK.

3) Žala, nuostolis ar atidėjimas:

a) rankinis bagažas, nelaikomas transporto priemonėje ar ant jos – 1 800 SST; apie 21 000 SEK

b) vertybes, kurias vežėjas įsipareigojo saugoti – 6 750 SST; apie 78 600 SEK.

c) transporto priemonės – 10 000 SST; apie 116 500 SEK.

d) kitas bagažas – 2 700 SST; apie 31 500 SEK.

Išimtys

6.4 Keltų bendrovė neatsako:

a) už keleivius prieš įlaipinimą ir po išlaipinimo, išskyrus 6.1 antrojo paragrafo nuostatas;

b) už bagažą prieš krovimą į laivą ir išnešusio iškrovimo iš laivo į krantą, išskyrus 6.1 antrojo paragrafo nuostatas.

Išimtys negalioja 6.2 punkte numatytiems atvejams.

Keltų bendrovė neprisiima atsakomybės kompensuoti pinigų, meno kūrinių ir kitų vertybių žalos ir nuostolių, nebent Keltų bendrovė įsipareigojo vertybes saugoti.

Atsakomybės išimtys gabenimui jūra, jei paslaugas teikia ne Keltų bendrovė.

6.5 Jeigu į bilietą yra įtraukta sąlyga arba sudaromas kitoks susitarimas, kad gabenimo paslaugas visiškai arba iš dalies teikia kitas vežėjas, o ne Keltų bendrovė, tuomet Keltų bendrovė neatsako už žalą, nuostolius arba išvykimo atidėjimą, kurie susidarė arba įvyko kito vežėjo paslaugų teikimo metu. Ši sąlyga taip pat galioja, jeigu, remiantis galiojančia sutartimi, keleivis turi visišką arba dalinę teisę samdyti kitą vežėją, nei Keltų bendrovė.

Apribojimai:

6.6 Keltų bendrovė reikalauja keleivio įvertinti nuostolius iki tam tikros sumos:

1) už sugadintą transporto priemonę – iki 150 SST, apie 1 750 SEK.

2) už atskirą sugadintą bagažą – iki 20 SST, apie 230 SEK.

3) už nuostolius dėl vėlavimo – iki 20 SST, apie 230 SEK.

Apribojimai negali būti taikomi 6.2 nurodytiems atvejams ir jei patiriamas visiškas turto sunaikinimas.

7. Kroviniai

Kroviniai vežami remiantis Švedijos laivybos įstatymo 13 skyriaus nuostatais. Kroviniai apmokestinami pagal įkainius.

8. Pavojingi kroviniai; keleivio atsakomybė už nuostolius

Bagažas, kuris gali kelti pavojų arba didelius nepatogumus keleivių ir įgulos gyvybei, laivui ar kitiems kroviniams, negali būti priimtas kaip bagažas, rankinis bagažas ir turi būti registruojamas kaip krovinys, remiantis specialiaisiais nuostatais. Remiantis Švedijos jūrų laivyno įstatymo 15 skyriaus, 8 straipsnio nuostatais, keleivis privalo pranešti Keltų bendrovei apie ketinamo gabenti bagažo pobūdį dar iki kelionės pradžios. Atsižvelgdama į aplinkybes ir neprisiimdama įsipareigojimų atlyginti galimus nuostolius, Keltų bendrovė turi teisę iškelti bagažą į krantą, nukenksminti arba sunaikinti, jeigu bagažas buvo įneštas į keltą, nepranešus Keltų bendrovei apie jo pobūdį. Jeigu keltų bendrovė arba laivas dėl tokio bagažo patyrė nuostolių ar žalą, keleivis arba atsakingas asmuo, dėl kurio kaltės ar aplaidumo žala buvo padaryta, privalo žalą atlyginti.

9. Gyvūnai

Gyvūnai gali būti vežami tik susitarus su Keltų bendrove. Keltų bendrovė neatsako už gyvūnams padarytą žalą arba jų netektį.

10. Skundai

Bet koks skundas turi būti nedelsiant pateikiamas vienam iš laivo denio pareigūnų. Skundai apie patirtą žalą arba nuostolius turi būti perduoti Keltų bendrovei ne vėliau kaip per 6 mėnesius.

11. Ginčų sprendimas

Ginčai sprendžiami šalių susitarimu. Jei ginčų nepavyksta išspręsti šalių susitarimu, teisinis ginčų nagrinėjimas, ieškovui pasirinkus, gali būti perduodamas teismui:

1. ieškovo nuolatinėje gyvenamojoje arba pagrindinio verslo vietoje;

2. sutartoje išvykimo arba atvykimo vietoje;

3. valstybėje, kurioje ieškovas turi gyvenamąją vietą arba nuolatos gyvena, suteikiant atsakovui darbo patalpas, esančias valstybės jurisdikcijoje;

4. valstybėje, kurioje buvo pasirašyta gabenimo sutartis, suteikiant atsakovui darbo patalpas, esančias valstybės jurisdikcijoje.

12. Laiko apribojimai

Reikalavimai ir pretenzijos dėl žalos atlyginimo netenka galios, jeigu nėra perduodami nagrinėti kompetentingam teismui (žr. 11 skirsnį):

1. reikalavimai atlyginti žalą asmeniui už patirtą sužalojimą ir vėlavimą ‒

a) per dvejus metams po išsilaipinimo iš laivo;

b) jei kelionės metu keleivis nuo sužalojimų mirė ‒ per dvejus metus po išsilaipinimo;

c) jei keleivis nuo sužalojimų mirė po išsilaipinimo ‒ per dvejus metus po jo mirties, bet ne vėliau kaip per trejus metus po išsilaipinimo.

2. Pretenzijos dėl žalos atlyginimo už sugadintą, pamestą ar pavėlavusį bagažą ‒

a) per dvejus metus nuo tada, kai bagažas buvo grąžintas savininkui;

b) jei bagažas prarastas, per dvejus metus nuo tada, kai bagažas turėjo būti grąžintas savininkui.

13. Draudimas

Keleiviams rekomenduojama įsigyti kelionių į jūra ir kelionių į užsienį draudimą.

 


Asmens tapatybės nustatymas pagal pasą ir asmens tapatybės kortelę

Nuo 2004 m. liepos 1 d. įsigaliojusios Apsaugos kodekso ISPS taisyklės (Tarptautinis laivų ir uosto objektų apsaugos kodeksas) reikalauja atlikti keleivių, jų bagažo ir transporto priemonių saugumo kontrolę. Visi tarptautiniais laivų maršrutais keliaujantys keleiviai turi įrodyti savo tapatybę.  Keleiviai, padidinto saugumo lygio atveju nesugebėję pateikti savo tapatybės duomenų , nebus įleidžiami į keltą.

Prašome atkreipti dėmesį, kad asmens tapatybė yra nustatoma tik pagal galiojančius pasus arba asmens tapatybės korteles (nurodančius keleivio pilietybę). Tais atvejais, kai Stena Line reikalauja griežtesnės saugumo kontrolės, vairuotojų pažymėjimai, mokesčių kortelės, studentų pažymėjimai, elektroninės tapatybės kortelės arba panašūs dokumentai nėra vertinami kaip galiojantys asmens tapatybės dokumentai. Visi keleiviai (įskaitant vaikus) privalo pateikti galiojančius asmens tapatybės dokumentus.

Net jeigu, Jums keliaujant į priekį, pagal Apsaugos kodekso ISPS taisykles saugumo kontrolė nėra atliekama registracijos metu, Stena Line visuomet rekomenduoja turėti su savimi pasą arba nacionalinę asmens tapatybės kortelę, nes vietos policija / valdžios institucijos gali patikrinti asmens tapatumą Jūsų kelionės paskirties vietoje arba registracijos grįžtant atgal metu. Daugelis viešbučių irgi atlieka asmens tapatybės patikrinimą registracijos metu.

Klientams tenka atsakomybė patiems išsiaiškinti, kokių būtent asmens tapatybės ir kitų dokumentų reikia, keliaujant į paskirties šalį. Jei nesate tikras dėl dokumentų, prašome kreiptis į Jūsų kelionės paskirties šalies ambasadą.