Tęsti

KELEIVIŲ TEISĖS

Nuostatų dėl jūra keliaujančių keleivių teisių avarijų atveju santrauka

1. 15,00 € aptarnavimo mokestis, užsakant bilietą per skambučių centrą, ar terminale (uoste).
2. 2,50 € aptarnavimo mokesčiai bus taikomi bilietams, kurie rezervuojami telefonu arba terminale (kai pridedami papildomi žmonės, automobiliai, apgyvendinimas, maitinimas).
3. 40,00 € aptarnavimo mokestis bus taikomas, “Economy” tarifo bilietuose keičiant datą ir maršrutą (paslaugos mokestis lieka tas pats).
4. 3,00 € atšaukimo mokestis “Flexi” tarifo bilietams netaikomas Baltijos jūros maršrutuose.


Nuostatų dėl jūra keliaujančių keleivių teisių avarijų atveju santrauka


[Vežėjas prieš išvykdamas keleiviams suteikia bent jau šią informaciją, jei jų paslaugoms taikomas šis reglamentas. Ši santrauka neturi jokio teisinio poveikio]

 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 392/2009 dėl keleivių vežėjų jūra atsakomybės avarijų atveju pradedamas taikyti ES ir EEE valstybėse2  nuo 2012 m. gruodžio 31 d. Į reglamentą įtrauktos  tam  tikros  1974 m.  Atėnų  konvencijos  (su  pakeitimais,  padarytais  2002 m.  protokolu) nuostatos, susijusios su keleivių ir jų bagažo vežimu jūra.

Reglamentas taikomas visiems tarptautinio transporto vežėjams, įskaitant vežimą tarp ES valstybių

narių ir tam tikrų rūšių vidaus vežimą, jei:

 

-     laivas plaukioja su valstybės narės vėliava arba yra joje registruotas, arba

-     vežimo sutartis buvo sudaryta valstybėje narėje, arba

-     išvykimo ar atvykimo vieta arba abi vietos, remiantis vežimo sutartimi, yra valstybėje narėje.

Reglamentas apima vežėjo atsakomybę už keleivius, jų bagažą, jų transportą, taip pat judėjimo įrangą

avarijų atveju.

Šis reglamentas nedaro poveikio vežėjų teisei apriboti savo atsakomybę avarijų atveju remiantis 1976 m.  Tarptautine konvencija dėl  atsakomybės pagal  jūrinius  reikalavimus ribojimo  su  pakeitimais, padarytais atnaujintu 1996 m. protokolu.

Remiantis reglamentu, avarijos apima laivybos3 ir ne laivybos įvykius, įvykusius vežant.

KELEIVIŲ TEISĖS


Asmens tapatybės nustatymas pagal pasą ir asmens tapatybės kortelę

Nuo 2004 m. liepos 1 d. įsigaliojusios Apsaugos kodekso ISPS taisyklės (Tarptautinis laivų ir uosto objektų apsaugos kodeksas) reikalauja atlikti keleivių, jų bagažo ir transporto priemonių saugumo kontrolę. Visi tarptautiniais laivų maršrutais keliaujantys keleiviai turi įrodyti savo tapatybę.  Keleiviai, padidinto saugumo lygio atveju nesugebėję pateikti savo tapatybės duomenų , nebus įleidžiami į keltą.

Prašome atkreipti dėmesį, kad asmens tapatybė yra nustatoma tik pagal galiojančius pasus arba asmens tapatybės korteles (nurodančius keleivio pilietybę). Tais atvejais, kai Stena Line reikalauja griežtesnės saugumo kontrolės, vairuotojų pažymėjimai, mokesčių kortelės, studentų pažymėjimai, elektroninės tapatybės kortelės arba panašūs dokumentai nėra vertinami kaip galiojantys asmens tapatybės dokumentai. Visi keleiviai (įskaitant vaikus) privalo pateikti galiojančius asmens tapatybės dokumentus.

Net jeigu, Jums keliaujant į priekį, pagal Apsaugos kodekso ISPS taisykles saugumo kontrolė nėra atliekama registracijos metu, Stena Line visuomet rekomenduoja turėti su savimi pasą arba nacionalinę asmens tapatybės kortelę, nes vietos policija / valdžios institucijos gali patikrinti asmens tapatumą Jūsų kelionės paskirties vietoje arba registracijos grįžtant atgal metu. Daugelis viešbučių irgi atlieka asmens tapatybės patikrinimą registracijos metu.

Klientams tenka atsakomybė patiems išsiaiškinti, kokių būtent asmens tapatybės ir kitų dokumentų reikia, keliaujant į paskirties šalį. Jei nesate tikras dėl dokumentų, prašome kreiptis į Jūsų kelionės paskirties šalies ambasadą.

Papildoma informacija

 

1  Santrauka parengta remiantis 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 392/2009 dėl keleivių vežėjų

jūra atsakomybės avarijų atveju 7 straipsniu (OL L 131, 2009 5 28, p. 24).

2 Reglamentas bus taikomas EEE valstybėse pagal EEE Jungtinio komiteto sprendimą Nr. 17/2011 (OL L 171, 2011 6 30, p. 15), po to, kai bus gauti susijusių EEE valstybių atitinkami pranešimai.

3 Laivybos įvykis šio reglamento tikslais apima: laivo sudužimą, apsivertimą, susidūrimą ar užplaukimą ant seklumos, sprogimą ar gaisrą laive arba laivo gedimą. Visi kiti vežimo metu įvykę įvykiai šios santraukos tikslais laikomai ne laivybos įvykiais.

4 Dėl avarijos patirtas nuostolis ar žala apskaičiuojami remiantis atsiskaitymo vienetais, kurie yra Tarptautinio valiutos fondo šalių (įskaitant visas ES valstybes nares) specialios skolinimosi teisės (STT). Informaciją apie STT ir konvertavimo kursus galima rasti: http://www.imf.org/external/np/exr/facts/sdr.htm. 2012 m. lapkričio 26 d. 1 STT = 1,18 EUR.

5 Akivaizdaus sugadinimo atveju rašytinis pranešimas dėl rankinio bagažo turi būti pateiktas prieš atvykimą arba atvykus, o dėl kito bagažo – prieš jo išdavimą arba išdavimo metu. Neakivaizdžios žalos atvejais arba nepastebėjus, kad bagažas dingo, rašytinis pranešimas turi būti pateiktas per 15 dienų nuo atvykimo arba nuo bagažo išdavimo (arba nuo planuoto išdavimo, jei bagažas buvo prarastas).