UŽSISAKYTI BILIETĄ

Terminai ir Taisyklės

Extra LOJALUMO PROGRAMOS TAISYKLĖS IR SĄLYGOS

§1 Bendros programos nuostatos
1.1 AB „Stena Line Scandinavia“, kurios buveinė yra adresu: Geteborgas 405 19, Danmarksterminalen, Švediija, Švedijos patentų ir registracijos biuro Verslo įmonių registre įregistruota numeriu 556207-8005, yra Extra Lojalumo programos Operatorė.

§2 Specialūs terminai
2.1 Programa – Extra lojalumo programa sukurta AB „Stena Line Scandinavia“.
2.2 Dalyvis – suaugęs asmuo, dalyvaujantis Programoje.
2.3 Narystė – laikotarpis, kurį Dalyvis dalyvauja Programoje.
2.4 Narystės numeris – unikalus identifikacinis numeris, kurį Programos Operatorius suteikė Dalyviui .
2.5 Narystės sąskaita (taip pat Sąskaita) – asmeninė Dalyvio sąskaita, sukurta Programos elektroninėje sistemoje, kurioje visi įvykiai ir operacijos, už kurias Dalyviui buvo suteikti Taškai, bei gautų taškų panaudojimas dalyvavimo Programoje laikotarpiu yra registruojami ir saugomi Dalyvio Narystės numeriu.
2.6 Šeimos sąskaita – Dalyvio Narystės sąskaita, kuria dalinasi daugiausiai 5 (penki) jo / jos šeimos nariai, gyvenantys tuo pačiu adresu.
2.7 Narystės kortelė – dokumentas su išspausdintu Sąskaitos numeriu, kurį sugeneruoja Stena Line rezervavimo sistema, kuris leidžia kaupti Taškus Programoje atliekant veiksmus, už kuriuos suteikiami Taškai pagal šios Programos Taisykles ir sąlygas; Narystės kortelė nėra mokėjimo, debetinė ar kreditinė kortelė, ar kitokia mokėjimo forma.
2.8 Sąskaitos būsena – Narystės sąskaitoje (arba Šeimos sąskaitoje) sukauptų taškų skaičius.
2.9 Registracijos forma – forma, kurią pateikia Dalyvis norintis dalyvauti Programoje.
2.10 Extra taškai (taip pat Taškai) – taškai, duodami Programos Dalyviams pagal Programos taisykles ir sąlygas.
2.11 Nebegaliojantys taškai – Extra taškai, kurių galiojimo laikas yra pasibaigęs.
2.12 Taisyklės ir sąlygos – Programos taisyklės ir sąlygos, išdėstytos šiame dokumente.
2.13 SEMBO – apgyvendinimo užsakymo sistema, kurios partnerė yra Stena Line.
2.14 Keleivių sąrašas – asmenų, keliaujančių kartu pagal vieną rezervaciją, sąrašas.
2.15 Narystės lygiai – apibrėžia kliento statusą programoje. Mėlynas ir Auksinis lygiai turi skirtingus taškų skaičiavimo metodus ir Stena Line siunčiamų pasiūlymų tipus.

§3 Dalyvavimo Programoje bendros sąlygos:
3.1 Dalyvavimo Programoje sąlygos
3.1.1 Dalyvavimas Programoje
3.1.2 Šeimos sąskaita
Šeimos sąskaita leidžia įtraukti daugiausiai 5 (penkis) šeimos narius, tuo suteikdama galimybę asmenims pasinaudoti sąskaitos savininko Extra numeriu. Tik asmenys, gyvenantys tuo pačiu adresu, turintys atskiras Narystės Korteles ir kaupiantys taškus toje pačioje Šeimos sąskaitoje, turi teisę naudotis Šeimos sąskaita. Programos Dalyvis visada bus Narystės sąskaitos savininku, tačiau šeimos narys, registruotas Šeimos sąskaitoje, gali keliauti vienas ir kaupti Taškus Šeimos sąskaitoje. Šeimos narys gali būti įtrauktas į Šeimos sąskaitą „Mano puslapiuose“, esančiuose internetinėje svetainėje adresu www.stenaline.lt. Asmuo, įtraukiamas į Šeimos sąskaitą, privalo būti 18 metų arba vyresnis. Šeimos sąskaitoje sukaupti taškai negali būti dalinami tarp prie šios Sąskaitos priskirtų Narystės kortelių atskirų sąskaitų. Įtraukdamas asmenį į Šeimos sąskaitą, Dalyvis patvirtina, kad įtraukiamas asmuo sutinka su galiojančiomis Taisyklėmis ir sąlygomis ir neprieštarauja, kad Stena Line tvarkytų jo asmeninius duomenis, bei sutinka gauti elektroniniu būdu susijusią komercinę ir reklaminę informaciją apie paslaugas, vadovaujantis žemiau išdėstytu 3.4.1. punktu. Tik Dalyvis gali naudotis savo Sąskaitoje sukauptais taškais. Tik Dalyvis gali rezervuoti įėjimą į Stena Plus laukiamąjį saloną sau ir savo svečiams kelionėje, jeigu toks salonas yra tam tikrame uoste.
3.2 Dalyvių ir asmenų registracija Šeimos sąskaitoje
Dalyvavimas Programoje yra nemokamas. Narystės korteles gali gauti suaugę Dalyviai po to, kai jie pareiškia norą dalyvauti Programoje ir užpildo bei pateikia Registracijos formą „Mano puslapiuose“ esančiuose svetainėje adresu www.stenaline.lt. Svetainėje yra galimybė prisijungti prie Programos, pateikus paraišką užsisakant Stena Line paslaugas internetu (jeigu internetinis profilis buvo užregistruotas svetainėje) arba asmeniškai Stena Line keltų terminale.
3.3 Narystės laikotarpis
Narystė Programoje prasideda, išsiuntus užpildytą Registracijos formą, Operatoriui gavus Dalyvio registracijos patvirtinimą, pateikto paspaudus nuorodą elektroniniame laiške, patvirtinant registraciją, kuris yra išsiunčiamas asmeniui, pateikusiam Registracijos formą internetu, įgaliotose kelionių agentūrose, Stena Line terminale arba užsiregistravus asmeniškai Stena Line Informacijos skyriuje laive. Narystė prasideda, įvedus Dalyvio duomenis į Programos sistemą. Narystė prasideda, išsiuntus SMS žinutę su elektroniniu pašto adresu šiuo telefono numeriu: +46 709 032 400 ir automatiškai iš Stena Line gavus Extra Dalyvio numerį. Stena Line neprisiima atsakomybės dėl Operatoriaus patirtų problemų, suteikiant paslaugą. SMS žinutės siuntimo kaina priklauso nuo vietinio telefono operatoriaus įkainių. Kiekvienas naujas Dalyvis gauna pasveikinimo žinutę su Narystės numeriu. Išduodamas Narystės kortelę Dalyviui, operatorius gali paprašyti Dalyvio pateikti galiojančio asmens tapatybės kortelę.
3.4 Asmeniniai duomenys ir jų atnaujinimas
3.4.1 Asmeninių duomenų valdymas
Dalyvių ir asmenų, užregistruotų Šeimos sąskaitose, asmeniniai duomenys bus naudojami Programos tikslais bei pateikiant asmenims Stena Line ir/arba jos partnerių paslaugų pasiūlymus, bei visą reklaminę informaciją, susijusią su šiomis paslaugomis. Asmeninių duomenų pateikimas yra privalomas, norint dalyvauti Programoje. Stena Line Scandinavia AB, veikianti per UAB „Stena Line“ (adresas nurodytas 6.3.1 punkte) yra Dalyvių ir Šeimos sąskaitose registruotų asmenų asmeninių duomenų Valdytojas ir Operatorius (adresas nurodytas 1.1 punkte). Valdytojas gali perleisti asmeninių duomenų tvarkymą kitoms organizacijoms, priklausančioms Stena Line Group (įskaitant, bet neapsiribojant UAB „Stena Line“, įmonės kodas 111675758, buveinės adresas: Naujojo Sodo g.1, Klaipėda, Lietuva). Dalyviai ir Šeimos sąskaitose registruoti asmenys turi teisę tikrinti ir keisti savo asmeninius duomenis bei paprašyti sustabdyti jų asmeninių duomenų tvarkymą. Prisiregistruodamas Dalyvis sutinka priimti įsipareigojimus pagal šio dokumento Taisykles ir sąlygas, bei patvirtina, kad čia išdėstyti reikalavimai yra įvykdyti, bei sutinka, kad (kartu vadinama „Sutikimas su tiesiogine rinkodara“) Valdytojas/Operatorius naudotų jo asmeninius duomenis aukščiau įvardintais tikslais (asmens kodų nebus prašoma ir/arba jie nebus naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais); gauti elektroninę korespondenciją, susijusią su dalyvavimu Programoje, bei kitą reklaminę informaciją (komercinius pranešimus) iš Valdytojo/Operatoriaus ir juridinių asmenų, veikiančių Valdytojo arba Operatoriaus įsakymu, kuriems yra patikėtas asmens duomenų tvarkymas, kaip nurodyta aukščiau, kad Dalyviai galėtų sužinoti apie Valdytojo/Operatoriaus arba susijusių juridinių asmenų teikiamas paslaugas.
3.4.2 Asmeninių duomenų atnaujinimas
Dalyvis privalo pranešti apie pasikeitusį vardą, pavardę ar adresą, atnaujindamas asmeninius duomenis „Mano puslapiuose“, esančiuose internetinėje svetainėje adresu www.stenaline.lt. Norint užsiregistruoti „Mano puslapiuose“ reikalingas elektroninio pašto adresas. Dalyvis taip pat įsipareigoja reguliariai tikrinti atsirandančius Taisyklių ir sąlygų pakeitimus. Informaciją apie pakeitimus yra pateikiama www.stenaline.lt ir naujienlaiškiuose, kurie bus reguliariai siunčiami Dalyviui jo nurodytu elektroninio pašto adresu.
3.5 „Mano puslapiai“ svetainėje www.stenaline.lt
Norint pasinaudoti visomis Programos teikiamomis privilegijomis, rekomenduojama užregistruoti savo profilį „Mano puslapiuose“, esančiuose internetinėje svetainėje www.stenaline.lt. Tokiu būdu kiekvienas Dalyvis gauna pilną priėjimą prie savo kiekvieną dieną atnaujinamos Narystės sąskaitos, kurioje yra informacija apie iki tos dienos sukauptus taškus, rezervacijas ir Dalyviams skirtus ypatingus pasiūlymus. Norint užsiregistruoti, reikia elektroninio pašto adreso ir atitinkamoje formoje pateikti kontaktinę informaciją.
3.6 Informacija apie Narystės sąskaitos būklę
Informaciją apie Taškus ir Nebegaliojančius Taškus rasite „Mano puslapiuose“, esančiuose Dalyvio profilyje. Informacija yra atnaujinama kiekvieną dieną. Sąskaitos būsena taip pat yra siunčiama Dalyviui elektroniniu paštu kartu su ypatingais pasiūlymais, bei perduodama Dalyviui telefonu per Stena Line bilietų kasą. Operatorius pasilieka sau teisę panaikinti Taškus, kurie atsirado Narystės Sąskaitoje per klaidą.
3.7 Narystės pabaiga
3.7.1 Narystės atsisakymas
Dalyvis gali nemokamai nutraukti Narystę Programoje bet kuriuo metu, nuėjęs į savo profilį, esantį „Mano puslapiuose“, internetinėje svetainėje adresu www.stenaline.lt ir ten išsiregistravęs. Dalyviai, kurie savo Sąskaitoje turi likusių Taškų, turėtų susisiekti su Stena Line bilietų kasa telefonu ir jiems bus suteikta pagalba nutraukiant Narystę. Turint Šeimos sąskaitą, Narystės sąskaitos-Šeimos sąskaitos savininkas arba Šeimos sąskaitoje užregistruotas šeimos narys, turi teisę atsisakyti Narystės. Jeigu Narystės sąskaitos – Šeimos sąskaitos savininkas nusprendžia nutraukti Narystę, toks sprendimas yra privalomas ir Šeimos sąskaitoje registruotiems šeimos nariams. Atsisakius Narystės, visi to Dalyvio Narystės sąskaitoje sukaupti Taškai nustoja galioti be galimybės ateityje juos susigrąžinti tuo atveju, jei būtų norima vėl užsiregistruoti Programoje.
3.7.2 Sąskaitos uždarymas
Operatorius pasilieka sau teisę nutraukti Dalyvio Narystę uždarydamas Dalyvio sąskaitą, kurioje yra pateikta neteisinga kontaktinė informacija, arba jeigu Dalyvis neatnaujino Sąskaitos ir nepateikė naujų kontaktinių duomenų per 12 (dvylika) mėnesių nuo jų pasikeitimo. Be to, Operatorius taip pat pasilieka sau teisę uždaryti Dalyvio Sąskaitą ir nutraukti Dalyvio Narystę, jeigu per 24 (dvidešimt keturis) mėnesius Narystės Sąskaitoje nebuvo atlikta jokia operacija. Operatorius taip pat turi teisę uždaryti Dalyvio sąskaitą ir nutraukti jo Narystę ir/arba panaikinti dalį arba visus suteiktus Taškus, jeigu Dalyvis pažeidžia teises, tai yra, atsisako laikytis šiame dokumente išdėstytų Taisyklių ir sąlygų arba, siekdamas įgyti Taškų, imasi veiksmų, prieštaraujančių Programos Taisyklėms ir nuostatoms.

§4 Taškų kaupimas
4.1 Extra numerio naudojimas
Identifikacijos numerį Extra gali naudoti tik jo savininkas arba įgaliotas asmuo įtrauktas į Šeimos sąskaitą; tai reiškia, kad Dalyvis turi pasinaudoti rezervacija (Dalyvis yra keleivių sąraše).
4.2 Taškų skaičiavimo pagrindas
4.2.1 Išlaidas kita valiuta, ne eurais, paskaičiuoja Operatorius, vadovaudamasis oficialiu valiutos keitimo kursu, esančiu Stena Line rezervavimo sistemoje, ir, jeigu reikia, suapvalina iki artimiausio euro. Suteikti taškai gali būti panaudoti Dalyvio kelionės išlaidoms kitoje kelionėje Stena Line keltu. Dalyvis gauna Taškus už keliones Stena Line keltais rezervuotas Stena Line arba per SEMBO.
Taškai yra duodami už kelionę keltu, už pirkinius ir maistą, pirktus Stena Line keltuose visuose Stena Line maršrutuose Latvijoje, Švedijoje, Didžiojoje Britanijoje, Nyderlanduose, Airijoje, Norvegijoje, Danijoje, Vokietijoje ir Lenkijoje. Taškai nesuteikiami už pirkinius ir maistą, pirktus Scottish Viking laive. Taškai nesuteikiami už pinigus, išleistus mokant už krovinį, bilietus į apgyvendinimo vietą sausumoje, bilietus į muziejus ar turistų lankomas vietas, jungiamuosius autobusus ar kitus sausumoje vykstančius renginius. Taškų kaupimas už kelionės išlaidas taikomas tik individualioms kelionėms: Taškai nesuteikiami už išlaidas, susijusias su grupinėmis kelionėmis, t.y. atvejai, kai 9 ar daugiau asmenų keliauja pagal vieną rezervaciją. Taškų kaupimo taisyklės gali keistis Programos eigoje. Taškai yra skaičiuojami po kelionės ir galioja ateinančius 24 mėnesius.
4.2.2 Pirmas mūsų Narystės lygis yra Mėlynasis. Kai klientas užsiregistruoja, jis automatiškai tampa Mėlynuoju nariu. Mėlynieji nariai uždirba 5 taškus už 1 išleistą eurą. Auksiniai nariai uždirba 10 taškų už 1 išleistą eurą.
4.3 Taškų kaupimas
4.3.1 Taškų kaupimas už pirkinius kelte
Norėdamas gauti Taškų už pirkinius kelte, Dalyvis privalo pateikti kasininkui Narystės kortelę prieš šiam išspausdinant kasos kvitą. Nesilaikant šios taisyklės, Taškai nebus skiriami, ypatingai tuo atveju, jeigu bus kreipiamasi dėl Taškų pasibaigus kelionei; tokiu atveju Dalyvis neturi teisės teikti jokių su tuo susijusių pretenzijų. Taškai nebus skaičiuojami už produktus, kuriuos Dalyvis įsigijo už ypatingą jam suteiktą kainą.
4.3.2 Taškų kaupimas už kelionės rezervaciją
Norint gauti Taškų už kelionių Stena Line keltais rezervaciją, rezervuojant reikia pateikti Narystės numerį. Taškai taip pat yra suteikiami, kai rezervuojama per Stena Line įgaliotą kelionių agentą. Jeigu Dalyvis yra prisiregistravęs puslapyje www.stenaline.lt per „Mano puslapius“, Narystės numeris automatiškai atsiranda šalia rezervacijos. Narystės numeris yra automatiškai perkeliamas šalia Dalyvio pavardės esančios Keleivių Sąrašo rezervacijoje. Taškai yra suteikiami pasibaigus kelionei.
4.3.3 Taškų kaupimas už bendras rezervacijas
Bendra rezervacija iki 9 (devynių) asmenų suteikia Dalyviui teisę gauti Taškų už tokią kelionę, jeigu jis/ji yra Keleivių sąraše. Esant ypatingiems pasiūlymams, Taškus gali gauti tik ribotas skaičius asmenų, priklausomai nuo pasiūlymo sąlygų. Jeigu rezervacijoje yra daugiau Dalyvių (įskaitant registruotą šeimos narį su tuo pačiu Narystės numeriu), jų Narystės numeriai yra pateikiami šalia pavardės Keleivių sąraše. Jeigu buvo rezervuota svetainėje www.stenaline.lt, reikia tik Narytės numerio šalia kiekvieno kartu keliaujančio Dalyvio pavardės. Visi Dalyviai registruoti vienoje rezervacijoje, gauna Taškus atskirai, kai tuo tarpu Taškai už bendrą visų kelionę yra padalinami po lygiai pagal Dalyvių skaičių pateiktą atitinkame Keleivių sąraše, išskyrus žemiau aprašytus atvejus. Rezervacijos SEMBO gali turėti tik vieną Narystės numerį, todėl Taškai gali būti duodami tik vienam Dalyviui. Tokiu atveju tik Dalyvis, kurio pavardė yra rezervacijoje kaip asmens, atliekančio minėtą rezervaciją, gali gauti Taškus. Asmenys iš Keleivių sąrašo neturi teisės gauti Taškų, nepriklausomai nuo to ar jie yra Dalyviai, ar ne.
4.3.4 Išimtys
Taškai nesuteikiami už tą dalį kelionės, kuri yra apmokėta Extra taškais arba bilietai buvo nemokami; Taškai taip pat neduodami už dovanų kortelių ar kitų dalykų iš Stena Line partnerių (viešbučių, turistų lankytinų vietų bilietų ir pan.) įsigijimą. Už krovinio, ne keleivio bagažo gabenimą Taškai nėra suteikiami, pagal atskiras Stena Line keltais gabenamų krovinių sąlygas.


§ 5 Taškų panaudojimas
5.1 Taškų panaudojimo taisyklės
Dalyvis gali panaudoti Taškus sumokėti už visą kelionę Stena Line keltais arba už jos dalį, iškeičiant Taškus į nuolaidą, kuri yra suteikiama Dalyviui įsigijus kelionės Stena Line keltais paslaugas, jeigu Dalyvis pateikė prašymą vėliausiai kelionės užsakymo metu. Panaudojimo lygis nesiskiria Mėlynajam ir Auksiniam dalyviui – 1 taškas prilyginamas 0,01 €. Lygio, žemesnio už nurodytą, kai sukaupti Taškai negali būti panaudoti sumokėti už bilietą, nėra. Taškai gali būti panaudoti tik užsakant kelionę keltu, bet ne sumokėti už apgyvendinimo ar kitas paslaugas, pvz. bilietus į turistų lankomas vietas. Naudodamasis paslaugomis, už kurias priskiriami Taškai, Dalyvis sutinka su Taisyklėmis ir sąlygomis, galiojančiomis įsigytos paslaugos naudojimo dieną. Taškai gali būti panaudoti išimtinai tuo atveju, jeigu rezervuojama tiesiogiai per Stena Line rezervacijos sistemą; tai reiškia, kad jie negali būti panaudojami užsakant iš Stena Line partnerių. Taškai negali būti perleisti kitiems asmenims ar kitaip perduoti.
5.2 Taškų galiojimo laikas
Taškai galioja 24 mėnesius nuo kelionės pabaigos arba nuo pirkimo, už kurį priskiriami Taškai, o kelionė, už kurią mokama panaudojant Taškus, turi prasidėti iki Taškų galiojimo laiko pabaigos. Nebegaliojantys ir nepanaudoti Taškai bus automatiškai ištrinti iš Sąskaitos paskutinio jų galiojimo mėnesio pabaigoje.
5.3 Keliavimas kartu
Dalyvis gali panaudoti savo taškus, mokėdamas už kito asmens kelionę su sąlyga, kad Dalyvis pats dalyvauja to paties užsakymo kelionėje. Jeigu nepasakyta kitaip, individualūs ypatingi pasiūlymai priklauso tik Dalyviui.
5.4 Narystės lygiai
Jūs pradedate kaip Mėlynasis narys. Tokia narystė yra automatiškai atnaujinama kiekvienais metais. Kai uždirbate daugiau negu 6250 taškų, Jūsų narystė keliama į Auksinį lygį. Auksinė narystė galioja 12 mėnesių nuo perkėlimo dienos. Norėdami išlikti Auksiniame lygyje, Jūs privalote uždirbti 12500 taškų per 12 mėnesių nuo perkėlimo į šį lygį dienos, tačiau Jūsų narystė bus automatiškai grąžinta į Mėlynąjį lygį, jeigu per 12 mėnesių uždirbsite mažiau negu 12500 taškų.


§ 6 Galutinės nuostatos
6.1 Pakeitimai Programoje
Operatorius pasilieka sau teisę keisti šio dokumento Taisykles ir sąlygas. Dalyviams bus pranešta apie visus pakeitimus iš anksto mūsų internetinėje svetainėje www.stenaline.lt, bei jiems siunčiamame naujienlaiškyje.
6.2 Programos laikas
Programa galioja neribotą laiką. Operatorius pasilieka sau teisę sustabdyti arba nutraukti Programą bet kuriuo metu. Dalyviai bus informuoti apie sustabdymą arba nutraukimą 6.1. punkte nustatyta tvarka. Jeigu Programa būtų sustabdyta arba nutraukta, iki tos dienos sukaupti Taškai galės būti panaudoti per laikotarpį, nurodytą pranešime apie Programos sustabdymą/nutraukimą. Taškai, kurie nebuvo panaudoti iki galutinio aukščiau nurodyto termino, nustos galioti ir nebegalės būti iškeisti į jokias privilegijas.
6.3 Skundai
6.3.1 Visi skundai, susiję su dalyvavimu Programoje, gali būti pateikti Valdytojui telefonu: +370 46 310561, elektroniniu paštu info.lt@stenaline.com arba paštu rašytiniu būdu adresuojant Operatoriui Valdytojo biuro adresu:
UAB „Stena Line“, Naujojo Sodo g. 1, Klaipėda, Lietuva, nurodant elektroninio laiško pavadinimą temos laukelyje: „Extra Programa“.
6.3.2 Skundus Operatorius išnagrinėja per 30 dienų nuo skundo gavimo dienos.
6.3.3 Operatoriaus sprendimas dėl skundo bus galutinis ir įpareigojantis. Programos Dalyvis bus informuotas apie sprendimą elektroniniu laišku arba raštu.
6.4 Atsakomybės ribojimas
Visa informacija apie Programą, pateikiama reklaminėje medžiagoje, yra išimtinai informatyvaus pobūdžio. Tik šiame dokumente esančios Taisyklės ir sąlygos turi privalomą teisinę galią.
6.5 Taikomi įstatymai ir jurisdikcija
Šioms Taisyklėms ir sąlygoms yra taikomi Švedijos įstatymai. Jeigu Dalyvio gyvenamoji vieta nėra Švedijos Karalystėje, Dalyviui galioja Švedijos teismų Geteborge jurisdikcija.


Terminai ir Taisyklės

Čia galite parsisiųsti papildomų lojalumo programos nuostatas ir sąlygas.

Parsisiūsti