UŽSISAKYTI BILIETĄ

SECA

Nuo 2015 sausio 1 d. dėl įsigaliojusios vadinamosios „Sieros direktyvos“ (žr. toliau) „Stena Line“ susidurs su padidėjusiais kuro talpyklų mokesčiais.


SECA
Kodėl mes turime taikyti degalų priemoką?

Nuo 2015 sausio 1 d. dėl įsigaliojusios vadinamosios „Sieros direktyvos“ (žr. toliau) „Stena Line“ susidurs su padidėjusiais kuro talpyklų mokesčiais.

Siekdami savo klientams ir toliau siūlyti konkurencingą krovinių pervežimo tvarkaraštį bei patogias keliones, bet nemažinti aptarnavimo kokybės lygio, mes privalome padengti dalį kuro talpyklų mokesčio išlaidų, didindami kelionių mūsų keltais kainą. Degalų priemoka įvesta 2015 metų kainoms, kad patiriamas papildomas išlaidas galėtume skaidriai ir sąžiningai išdalinti visiems su tuo susijusiems „Stena Line“ keltų maršrutams.

SECA
Kas ta naujoji „sieros direktyva“ ir kaip ji atsilieps „Stena Line“?

MARPOL VI priedas („Sieros direktyva“) yra tarptautinis susitarimas dėl jūrų transporte vykstančių sieros ir azoto oksidų emisijų. Jis įsigaliojo 2005 metais, o 2008 metais buvo paredaguotas. Šio susitarimo tikslas buvo žymiai sumažinti leidžiamus sieros limitus tiek viso pasaulio mastu, tiek sieros kiekį kontroliuojančiuose regionuose (angl. Sulphur Emission Control Areas, SECA). Naujoje įsigaliojusioje susitarimo redakcijoje SECA regionuose įtvirtintas maksimalus leistinas sieros emisijos kiekis yra 1 proc. Nuo 2015 metų sausio 1 d. šis limitas bus 0,1 procento.

Dauguma „Stena Line“ maršrutų yra SECA regionuose, todėl ir mūsų laivai nuo kitų metų turi sumažinti savo sieros emisijas iki 0,1 proc. Yra keletas skirtingų technologijų arba naujų degalų rūšių, kurios gali padėti pasiekti šį tikslą. Pavyzdžiui, jūrų transportui skirtas mazutas (angl. Marine Gas Oil), išmetamųjų dujų valymo įrenginiai, suskystintos gamtinės dujos ar metanolis. Vystymosi procesai šiose srityse tebevyksta, tačiau nepriklausomai nuo to, kokią alternatyvą „Stena Line“ bepasirinktų, vis tiek teks susitaikyti arba su didesnėmis išlaidomis degalams, arba su papildomomis investicijomis.

Kaip degalų priemoka veikia visoje sistemoje?

Priemoka bus taikoma kaip kuro talpyklos PIF mokestis. Ateityje mes dirbsime su šios priemokos kodais BUNKAD (suaugusiesiems), BUNKCH (vaikams) ir BUNKVEH (transporto priemonėms). Priemoka bus taikoma „per leg“ (liet. asmeniui) principu visiems produktams.

PIF kodai bus taikomi centralizuotu būdu ir taip pat bus centralizuotai susieti su įprastiniais EFP ir H-EFP produktais. Su kitais produktų segmentais kodai bus susieti vietiniu lygiu.

Degalų priemoka bus automatiškai įtraukta į užsakymo kainą. Kainos išklotinėje ji bus rodoma atskirai. „Stena Line“ skelbiamos kainos „nuo“ nepasikeis. Kainos, kurias mes reklamuojame, visada bus su jose įtraukta degalų priemoka. Už tai atsakinga įplaukų skyriaus vadovybė ir rinkodaros skyrius.

Ši priemoka bus taikoma „per leg“ principu bet kokiam kelionės, transporto ar geležinkelių produktui. Apžvalgoje nurodyti priemokos dydžiai bus taikomi klientui tik vieną kartą, užsakant kruizo ar dienos kelionės paslaugas.

Stena SECA
Koks „Stena Line“ požiūris į darnią plėtrą ir aplinkos apsaugą?

Mūsų įmonei darni plėtra ir socialinė atsakomybė reiškia norą prisidėti prie ekonominio vystymosi, poveikio aplinkai mažinimo ir etiško požiūrio į visa, ką mes darome.

Žinome, jog mūsų veikla veikia mus supančią aplinką – tiek teigiamai, tiek neigiamai. Nors mes didžiuojamės galėdami palengvinti globalizaciją ir prisidėti prie mūsų klientų gerovės kilimo (pavyzdžiui, jų atostogų) mes taip pat gerai žinome, jog visa tai didina transporto srautus. Nors jūrinis transportas yra  mažiausiai aplinkai kenksminga automobilių ir prekių gabenimo rūšis pagal vienam tonkilometrui tenkančias aplinką teršiančių dujų emisijas, jis vis dėlto daro įtaką ir aplinkai, ir klimatui. Dėl šių priežasčių „Stena Line“ yra visapusiškai įsipareigojusi mažinti jūrinio transporto daromą poveikį aplinkai ir visada palaiko tinkamas aplinkosaugines teisines priemones.

Koks degalų priemokos dydis?

Degalų priemoka skirtinguose maršrutuose skirtinga – ji priklauso nuo maršruto ilgio bei tam maršrutui galiojančio keleivių ir krovinių santykio. Degalų priemoka gali būti taikoma suaugusiesiems, vaikams ir transporto priemonėms. Vaikams visada taikoma 50 proc. mažesnė priemoka nei suaugusiesiems (žr. priedą dėl konkrečiuose maršrutuose taikomos degalų priemokos dydžio).

Degalų priemoka taikoma visiems laivams, kurie plaukioja SECA regionuose. Toliau išvardyti „Stena Line“ maršrutai, kuriems bus taikoma ši priemoka:

Šiaurės jūros regionas                      Hook – Harwich

Airijos jūros regionas                       Rosslare – Cherbourg

Skandinavijos regionas                    Göteborg - Frederikshavn

                                                         Varberg - Grenå

  Oslo – Frederikshavn

Vokietijos regionas                          Göteborg - Kiel

  Trelleborg - Sassnitz

  Trelleborg - Rostock

Baltijos jūros regionas                     Karlskrona – Gdynia

Ventspils - Nynäshamn    Suaugusiems, Vaikams, Automobiliams.
                                               1,20 €           0,60 €          5,50 € 
 
Ventspils - Travemünde - Suaugusiems, Vaikams, Automobiliams.
 
                                               1,20 €          0,60 €          5,50 €

 
Liepaja - Travemünde -    Suaugusiems, Vaikams, Automobiliams.

 
                                               1,20 €            0,60 €         5,50 €